Tuinieren?
Dat kan bij vereniging
de groene waard

Verenigingsactiviteiten

Voor nieuwe tuinleden wordt jaarlijks (indien gewenst vaker) een informatiebijeenkomst georganiseerd

Verder ontmoeten leden en donateurs elkaar bij diverse activiteiten in de 3 verenigingsgebouwen. Naar behoefte organiseren we er cursussen en lezingen over het tuinieren of tuingerelateerde activiteiten.

Een jaarlijks terugkerend evenement is de open dag, waarop de vereniging zich op een of meerdere complexen presenteert aan alle geïnteresseerden.

De vereniging, dat zijn wij allemaal. Voor wensen en ideeën is alle ruimte.

Collectieve inkoop

De vereniging koopt de meest gevraagde tuinartikelen collectief in. Zo kunnen we goedkoop zaden, plantgoed, gereedschap en meststoffen inkopen voor de leden.

Aan het eind van het jaar ontvang je diverse zaadcouranten en bestellijsten voor pootgoed. Op je gemak maak je je keuze voor het volgend seizoen.

Algemeen werk

Elk tuincomplex heeft een tuincommissie, die o.a. het algemeen werk organiseert. Dit werk bestaat uit het onderhoud van het complex, zoals paden, hagen en windsingels. Ieder lid neemt hieraan deel (maximaal 12 uur per jaar).

De algemeen werk roosters staan op de pagina van de Molenkrocht, de Molenweg en de Vork.

Nieuws en informatie

Vier maal per jaar ontvangt u De Tuinliefhebber een uitgave van het AVVN met nieuws en wetenswaardigheden over onze hobby. Periodiek ontvangt u onze nieuwsbrief via de mail of in uw brievenbus.

Kosten

Elke hobby kost natuurlijk geld. Zo ook tuinieren bij De Groene Waard.

Tuinen vanaf 100 tot 350 m2:

€110 tot €240 per jaar voor lidmaatschap, AVVN bijdrage en huur van de tuin.
Het eerste jaar komt hier nog €100 borg voor de tuin en €10 borg voor de sleutel bij.

Tuinen tot 100 m2:

€85 per jaar voor lidmaatschap, AVVN bijdrage en huur van de tuin.
Het eerste jaar komt hier nog €50 borg voor de tuin en €10 borg voor de sleutel bij.

Indien gewenst kan de secretaris van de Groene Waard u hier meer informatie

Verenigingsgegevens

Post:

postbus 311, 1700AH Heerhugowaard
email: secretaris@degroenewaard.nl

Dagelijks bestuur:

Momenteel (per 07-2023) is het ad-interim bestuur drukdoende  aan de voorbereidingen met het samenstellen van een nieuw bestuur, voor contact met het ad-interim bestuur :

email: voorzitter@degroenewaard.nl
 email: secretaris@degroenewaard.nl

Belangstelling
voor een tuin?

Als u belangstelling heeft voor een tuin en meer info wilt over de huidige mogelijkheden, klik dan op onderstaande knop of vul het aanmeldformulier in.

U kunt ook een email sturen naar secretaris@degroenewaard.nl