De Groenewaard

header-default.jpg

Voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

De internetgebruikers kunnen kosteloos gebruik maken van de diensten op de website van De Groene Waard (http://www.degroenewaard.nl).

Het feit dat u gebruik maakt van de website van De Groene Waard betekent dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden van De Groene Waard.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van De Groene Waard berusten bij De Groene Waard. Duplicatie, distributie en publicatie van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van De Groene Waard is uitsluitend toegestaan met voorafgaande toestemming.

Afwijzing van aansprakelijkheid

Ondanks voortdurende zorg en aandacht voor de website van De Groene Waard geeft De Groene Waard geen garanties op de volledigheid, juistheid of actualiteit van de inhoud van de website van De Groene Waard.

De Groene Waard kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade door het gebruiken van de website van De Groene Waard, de onmogelijkheid de website van De Groene Waard te gebruiken, uit de levering van diensten door De Groene Waard of het gebrek aan levering van diensten door De Groene Waard.

Wijzigingen algemene voorwaarden

De inhoud van de website van De Groene Waard wordt regelmatig bijgewerkt. De Groene Waard behoudt zich het recht voor de inhoud van de website van De Groene Waard te allen tijde en met onmiddellijke ingang te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.